Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2012

thexx
8894 08ba 420
Reposted fromuncuts uncuts viablueberrypancakes blueberrypancakes
thexx
jak najwięcej czytaj o cudzych doświadczeniach, myślach i działaniach - staraj się dorównywać innym, mimo, że to męczy i boli, i wygodniej byłoby schować się pod ciepłą kołdrą słodkiej ignorancji. rzucaj się ku pozornie nieosiągalnym dla ciebie celom i cierpliwie znoś ból upadku i ośmieszenia. zawsze próbuj, jak długo starczy sił, pójść trudniejszą drogą, jak spartanie - i pracuj, pracuj, żeby uformować z siebie bogatą, ciągle rozwijającą się jednostkę.
— sylvia plath: dzienniki 1950-1962
thexx
Nie jestem w miejscu, w którym obiecałem być, bowiem boli. Niewypowiedzianie niewypowiedzianie boli.
Nigdzie nie pojadę, bo boli. I nie o szesnastej, ani godzinę później.
Bowiem boli. Nie odeślę i nie odbędę. Gdyż boli.
Będę zajęty czym innym - boleniem. Bowiem boli.
Nie przestanie i ja nie przestanę. Bo nakręcam się.
I przeciwbóle gromadzę na później.
— świetlicki
Reposted frombezemnie bezemnie
thexx
Najdroższy,
To pewne, znowu ogarnia mnie szaleństwo. Czuję, że nie możemy przejść razem przez ten straszny czas. I tym razem nie wyzdrowieję. Zaczynam słyszeć głosy, i nie mogę się skoncentrować. Więc robię to, co wydaje się najbardziej odpowiednie. Dałeś mi całą możliwą radość. Byłeś tak bardzo, jak tylko ktokolwiek mógłby. Nie wierzę, by dwoje ludzi mogłoby być bardziej szczęśliwych, dopóki nie pojawiła się ta straszna choroba. Nie mogę już dłużej walczyć, wiem że psuję twoje życie, że beze mnie mógłbyś pracować. I będziesz, wiem. Widzisz, nawet nie potrafię tego poprawnie napisać. Nie mogę czytać. Co chcę powiedzieć, to to, że zawdzięczam ci całą radość mojego życia. Byłeś niewiarygodnie cierpliwy i niezwykle dobry. Chcę powiedzieć – wszyscy to wiedzą. Jeśli ktokolwiek mógłby mnie uratować, byłbyś to ty. Wszystko mnie opuściło prócz przekonania o twojej dobroci. Nie mogę dłużej psuć twojego życia.
Nie wierzę, by dwoje ludzi mogło być bardziej szczęśliwi niż my.
— list pożegnalny Virginii Woolf przed samobójstwem
Reposted frometerycznie eterycznie viabezemnie bezemnie
thexx
Usta były całością, rozpołowiły się.
— świetlicki
Reposted frombezemnie bezemnie
thexx
O trzeciej w nocy jest zawsze za wcześnie lub za późno na cokolwiek, co zechcesz robić.
— Jean-Paul Sartre / ale o czwartej już nie
Reposted frombezemnie bezemnie
thexx
Znalazłem swoją religię, nic ponad książkę nie wydawało mi się ważniejsze. Bibliotekę poczytywałem za świątynię.
— Jean-Paul Sartre
Reposted frombezemnie bezemnie
thexx
-ile książek, pan to wszystko przeczytał?
- oczywiście, że nie. A po co? Widzi Pani,
książki istnieją nie koniecznie po to,
żeby je odrazu czytać, po pierwsze, to
piękne przedmioty. A po drugie - są jak 
przyjaciele, warto mieć je przy sobie, 
nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać.

— różyczka
6029 6840 420
thexx
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki, W pośpiechu ( Z Panem Konwickim zaśmiewamy się w noworocznych, przydługich kolejkach supermarketu. )
thexx
thexx
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz, "Gesty"
Reposted frombezemnie bezemnie viamaybeyou maybeyou

September 25 2011

June 25 2011

thexx
5299 a853
Reposted fromoohh oohh viamaybeyou maybeyou

June 05 2011

thexx
Reposted fromlugola lugola
thexx
mruu.
Reposted fromtszttszt tszttszt vianikotyna nikotyna
thexx
1388 10cc 420
Reposted fromlugola lugola
thexx
1598 02cd
Reposted fromlugola lugola
thexx
8784 d87c 420
Reposted fromlugola lugola
thexx
4892 ca12
Reposted fromkaptan-tase kaptan-tase vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl